Musikk og de ulike musikkstilene

Musikk finnes over hele verden, og har vært en del av menneskenes kultur gjennom tusenvis av år. Den første musikken som ble laget var antakelig rytmemusikk, der våre forfedre brukte steiner, pinner og bein. Sang og klapping var sikkert også viktig. Musikk ble brukt i rituelle sammenhenger, og til underholdning, på samme måte som i dag. Etter hvert lærte menneskene å lage fløyter, og med tiden ble instrumentene mer og mer avanserte.

Man vet veldig lite om den første musikken, ettersom den ikke ble nedskrevet i noen form. Av samme årsak vet man heller ikke hvordan musikken utviklet seg gjennom årtusenene, for nedskriving av musikk er et relativt nytt fenomen. Mange steder i verden blir musikk fortsatt formidlet gjennom læring, og ikke gjennom noter. Det betyr at musikken utvikler seg for hver generasjon, og endres gjennom tiden. Nye musikere lærer av eldre musikere, og hver nye musiker legger til sin personlighet i musikken. Dermed forandres musikken gradvis, slik den har gjort helt fra oldtiden. Her på it-all-starts-with-one.com står musikk i fokus.

Europeisk kunstmusikk, også kalt klassisk musikk, skiller seg ut fra mange typer musikk ved at den ble nedskrevet som noter. Dermed vet man hvordan musikken ble spilt første gang, og kan gjenskape den nøyaktig som den ble laget. Dette står i motsetning til folkemusikk, som ofte ikke ble nedskrevet før i nyere tid.

I dag finnes det veldig mange musikkstiler. Tidligere skilte man klart mellom religiøs og verdslig musikk, og slik er det fortsatt mange steder i verden, men her i Norge er skillet mindre tydelig. I dag kan popmusikere framføre musikk i kirken, mens religiøs musikk kan blandes med andre musikkstiler. Dagens frihet har gjort det mulig å utvikle musikken på helt andre måter enn tidligere. Før i tiden fantes det strenge regler, mens det i dag hersker full musikalsk frihet, i hvert fall i vår del av verden. Noen protesterte da rocken kom, og syntes det ble litt vel løssluppent, men i dag er det sjelden musikk blir møtt med protester i vestlige land. Andre steder i verden er man ikke like fri til å utøve musikk.